Các bệnh viện tại quận Thanh Xuân - Hà Nội

Danh sách các bệnh viện có địa chỉ tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội  

Bệnh viện Xây dựng 

Các bệnh viện tại quận Thanh Xuân - Hà Nội

·         Địa chỉ: Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

·         Điện Thoại: 024 3553 0621

·         Website:  http://benhvien.xaydung.gov.vn


Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội 

Các bệnh viện tại quận Thanh Xuân - Hà Nội

·         Địa chỉ: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

·         Điện Thoại: 024 6682 9363

·         Website:  http://bv-phuchoichucnanghanoi.vn


Share on Google Plus

About Vũ Tuấn

0 comments:

Post a Comment